[ ICT Advies ]

De uitdaging in adviesopdrachten zit niet in adviezen over (technische) oplossingen alleen. In ieder geval niet bij Gijtens. Adviezen hebben altijd een groter verband, omdat een goed advies ook uitvoerbaar moet zijn. Een advies moet ook een business-case in zich hebben. Maar ook randvoorwaarden als compliancy, financiële consequenties op langere termijn, gevolgen voor mens, organisatie en uiteraard informatiebeveiliging zijn van groot belang.

Gijtens is een adviseur met de kracht en het vermogen de adviezen ook te realiseren.

[ Project Management ]

Prince2 Practitioner gecertificeerd en dus bekend met deze methodiek. Maar Gijtens is vooral iemand die met een pragmatische manier van leiden van projecten probeert mensen met elkaar te verbinden, om op deze manier het project tot een goed einde te brengen. Het gaat immers niet alleen om het behalen van het projectresultaat, binnen tijd en budget. De resultaten moeten goed landen binnen de organisatie en processen van de opdrachtgever. En daarbij is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.

Gijtens zoekt -bewust of onbewust- altijd ICT-projecten op met een bestuurlijk of politiek spanningsveld.

[ Architectuur ]

Gijtens kan ontwikkelingen, zowel intern als extern, abstraheren naar een hoger niveau, daar chocola van maken en dat vertalen naar oplossingen of verwerken in architectuurstandaarden, -principes en -kaders. In deze discipline kan Gijtens zijn generalistische visie en manier van werken kwijt. Het begrijpen van de business en versterken van haar doelen zijn van groot belang voor Gijtens.

Marcel Gijtenbeek

Marcel (ik dus) is een (ICT) professional die het vooral leuk vindt zich in wisselende en uitdagende omgevingen te bewegen. Ik voel me het best op mijn plek in het spanningsveld tussen Advisering, Projectmanagement en Architectuur. Dit klinkt misschien als een gebrek aan focus, maar volgens mij is juist de samensmelting van deze drie disciplines de focus! En in dit spanningsveld kan ik de meeste creativiteit kwijt.

088-GIJTENS (088-445 8367)  |   marcel [at] gijtens.nl

marcel

088-GIJTENS (088-445 8367)  |   marcel [at] gijtens.nl